Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej

Zajęcia dydaktyczne

Pracownicy Katedry realizują zajęcia dydaktyczne w zakresie następujących przedmiotów:

  • wprowadzenie do pedagogiki,
  • pedagogika ogólna,
  • pedagogika porównawcza,
  • wykłady ogólnouczelniane,
  • seminaria magisterskie i licencjackie,
  • specjalność: pedagogika ogólnopedagogiczna, studia II stopnia.