Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej powstała w 1993 roku, początkowo nazywała się Katedrą Pedagogiki Ogólnej. Była to pierwsza taka jednostka, która powstała w Polsce po roku 1989. Okres marginalizacji i zwalczania pedagogiki ogólnej przetrwała bowiem tylko Katedra Pedagogiki Ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
O wkładzie tej jednostki w proces rewitalizacji pedagogiki ogólnej oraz zmiany, które dokonały się w strukturze pedagogiki i jej przedmiocie badań informują następujące teksty:

  • T. Hejnicka-Bezwińska, Rewitalizacja pedagogiki ogólnej – intelektualne wyzwanie i doktrynalny opór, w: Dokąd zmierzasz bydgoska pedagogiko?, praca zbiorowa pod red. B.Kaja i S.Kowalik, Bydgoszcz 2003, Wydawnictwo AB, s. 29-43.
  • R. Schulz, Pedagogika ogólna w Polsce. Status, dokonania, stan aktualny, zadania rozwojowe, w: „Rocznik Pedagogiczny” 1995, nr 18.
  • T. Hejnicka-Bezwińska, Zespół Pedagogiki Ogólnej KNP PAN (lata 2000-2003), w: „Rocznik Pedagogiczny” 2003, nr 26.
  • T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna w Polsce. Kondycja – problemy – perspektywy, w: „Rocznik Pedagogiczny” 2004, nr 27.

Kierownikiem jednostki jest prof. dr hab. Roman Leppert.