Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej

Badania statutowe

Katedra realizuje badania statutowe na temat: Problemy tożsamości pedagogiki i kształcenia w zakresie pedagogiki.

Szczegółowe problemy badawcze podejmowane przez pracowników Katedry są następujące:

 • oświata i pedagogika XX wieku,
 • ewolucja tożsamości pedagogiki,
 • tożsamość współczesnej młodzieży,
 • zakłócenia społecznego dyskursu o edukacji,
 • językowy obraz rzeczywistości edukacyjnej,
 • globalizacja, zróżnicowanie kulturowe, edukacja międzykulturowa,
 • zmiany w kształceniu nauczycieli i pedagogów,
 • orientacje życiowe młodzieży,
 • orientacje społeczno-polityczne młodzieży,
 • problemy metodologiczne badań pedagogicznych,
 • edukacyjne i pedagogiczne reprezentacje w umysłach ludzi.